Fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen 2024

29

.

February

2024

Bestill billett

Utdelingen starter kl. 19.00
Registrering fra kl 18.00 (alle må registrere seg)

Velkommen til fag-, svenne- og kompetansebrevutdelingen 2024 i KRS Live!

Kandidater som skal motta brevet, har fått invitasjon fra oss om påmelding gjennom deres digitale postkasse eller i posten. Dere kan lese mer om utdelingen her: Fagbrev-, svennebrev- og kompetansebrevutdeling - Agder fylkeskommune (agderfk.no)